|

Ztráty a nálezy věcí

Níže uvedený seznam je evidencí věcí nalezených v dopravních prostředcích a v prostorách Dopravního podniku města Brna, a.s.
 
Věci nalezené v dopravních prostředcích jsou skladovány na příslušných výpravnách (Medlánky, Pisárky, Husovice, Slatina, Komín), ostatní věci jsou skladovány v Informační kanceláři na ul. Novobranské 18 v Brně.
 
Informaci o možnostech vyzvednutí věci, příp. s uvedením kontaktu na příslušnou výpravnu Vám poskytne Informační kancelář, a to v provozní době (pondělí-pátek od 7:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu a neděli je zavřeno):

  • telefonicky: na čísle 543 174 317 / provolba 2
  • e-mailem: dpmb@dpmb.cz
Při převzetí nalezené věci je nezbytné prokázat vlastnictví této věci, předložit průkaz totožnosti a svým podpisem stvrdit převzetí.
 
Nevyzvednuté věci jsou každou středu (v případě, že na tento den připadne nepracovní volno, pak nejblíže následující pracovní den) odevzdávány na referát podatelny Odboru vnitřních věcí Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, tel.: 542 173 012, Úřední deska - (Oblast – Úřední deska – různé; Kategorie – Ztráty a nálezy)
 
Věci, které byly odevzdány na referát podatelny Magistrátu města Brna jsou v níže uvedeném seznamu zvýrazněny žlutým podbarvením.
 
V případě ztráty Vaší předplatní jízdenky nepřenosné můžete na tomto odkazu zadáním Vašeho příjmení, jména a data narození zjistit, zda byla Vaše jízdenka nalezena.
 
V případě, že Vaše předplatní jízdenka nepřenosná nebyla nalezena, máte možnost získat duplikát. Postup a podmínky pro získání duplikátu naleznete tamtéž.
 
 
Seznam nalezených věcí v zadaném období
od: do: