|

Ztráta a odcizení předplatní jízdenky

Vystavování duplikátů předplatních jízdenek nepřenosných

 
 1. Elektronická forma jízdenky
  V případě potřeby duplikátu elektronické předplatní jízdenky lze vyřešit přidáním nového nosiče – bankovní karty. Na tento nosič následně přenést svoji platnou jízdenku. Podrobnosti zde
  .
 2. Papírová forma jízdenky
  Podmínky vystavení duplikátů papírové předplatní nepřenosné jízdenky v případě jejího odcizení nebo poškození
 

Výňatek z čl. 5) Smluvních přepravních podmínek IDS JMK:


 1. Za odebrané jízdní doklady se náhrada neposkytuje a duplikáty se nevystavují.
 2. Za ztracené, odcizené nebo poškozené nepřenosné předplatní jízdenky může být jednomu cestujícímu jednou za rok vydán duplikát kupónu za manipulační poplatek ve výši 50 Kč. V případě poškození kupónu bude duplikát vystaven pouze v případech, kdy z kupónu bude čitelné identifikační číslo nebo datum narození shodné s údajem na průkazce nebo evidenční číslo kupónu. U roční jízdenky musí být patrné, o jaké čtvrtletí se jedná.
  Podmínkou pro vystavení duplikátu kupónu je sdělení data, času a místa koupě kupónu.
  Duplikát kupónu se vydává nejdříve 1 pracovní den od podání žádosti po předložení platné průkazky a dokladu totožnosti.
  Přesný postup pro vydání duplikátu kupónu je zveřejněn rovněž na webových stránkách www.idsjmk.cz.
 3. V řípadě vystavení duplikátu nelze uplatnit vrácení jízdného. Toto se týká kupónů původních i duplikátů.
 4. Duplikát průkazky se nevystavuje.

Další podmínky vystavení duplikátu kupónu k předplatní jízdence nepřenosné:

 • Duplikát kupónu DPMB vystaví pouze v případě, že původní průkazka i kupón byly vystaveny v prodejnách DPMB.
 • Mohou být vystaveny duplikáty u všech kategorií zákazníků. U seniorů nad 70 let a u doprovodů dítěte do 3 let je vystavení duplikátu pro zákazníka nevýhodné.
 • Duplikát za měsíční předplatní jízdenku se nevystavuje.
 • Duplikát může být vystaven pouze v případě, že žadatel o vystavení duplikátu nedluží DPMB,a.s. neuhrazené sankce za jízdy bez platného jízdního dokladu.

Postup při vystavení duplikátu:

 1. Žadatel o vystavení duplikátu se dostaví na Tarifní kontaktní centrum DPMB (Novobranská 18, 2. Patro, pondělí až pátek 7,00 – 17,00 hodin). Žadatel zde předloží občanský průkaz a potvrzení o odcizení předplatní jízdenky, vystavené Policií ČR a vyplní žádost o vystavení duplikátu.
 2. Při vystavování duplikátu pro dítě do 15 let žádost podává jeho zákonný zástupce.
 3. Pracovník Tarifního kontaktního centra žádost ověří a potvrdí.
 4. Žadatel si na přepážce prodejny Novobranská 18 zajistí vystavení nové průkazky (potřebuje fotografii a uhradí 30 Kč).
 5. Na základě předložení ověřené a potvrzené žádosti bude zákazníkovi vydán na téže přepážce vystaven duplikát kupónu.
 6. Zákazník po úhradě poplatku 50 Kč potvrdí převzetí duplikátu na žádosti.

Vyhledání ztracené průkazky IDS JMK

V případě ztráty či odcizení Vaši předplatní jízdenky nepřenosné můžete zadáním Vašeho příjmení, jména a data narození zjistit, zda byla Vaše jízdenka nalezena. V případě, že zatím nalezena nebyla, máte možnost se zde zaregistrovat a my Vás v případě jejího nálezu budeme neprodleně informovat.

Upozornění:

V případě, že Vaše předplatní jízdenka nebude nalezena, budou údaje, zadané při registraci ztráty, smazány 4 měsíce po registraci.

Pokud jste se již zaregistrovali a Vaše předplatní jízdenka byla nalezena jinak než našim prostřednictvím, máte možnost registraci v následujícím formuláři nejen zadat, ale i zrušit.

Ověřované údaje držitele průkazky:

*povinné údaje

Opište kontrolní kód:*