|
 

Vrácení jízdného za předplatní nepřenosnou jízdenku IDS JMK

A. Papírové předplatní nepřenosné jízdenky IDS JMK lze vrátit pouze na prodejně PJD Novobranská 18, Brno.

B. Elektronické předplatní nepřenosné jízdenky lze vrátit pouze na prodejně DPMB Novobranská nebo online na eshopu BrnoID.cz


Cestující nemá nárok na vrácení jízdného u jízdenek jednorázových včetně univerzální jízdenky a u předplatních jízdenek přenosných.


Vrácení jízdného lze provést za podmínek:

  • cestující předloží časově dosud platnou papírovou průkazku a kupón, které jsou původní a v požadovaných údajích nezaměnitelně čitelné, kupón musí být vydán u DPMB, a.s. a prokáže svoji totožnost úředním dokladem, údaje totožnosti musí být shodné s údaji na průkazce a kupónu
  • cestující vyplní online Žádost o provedení vratky ve svém účtě v eshopu BrnoID.cz
  • cestující obdrží k vrácení částku podle vzorce:
X = C - S

kde:

  • X - vrácená částka cestujícímu
  • C - cena vraceného kupónu
  • S - u měsíčních dokladů: S = C x P x 0,045, nejméně však 100 Kč
  • S - u čtvrtletních dokladů: S = C x P x 0,015, nejméně však 100 Kč
  • S - u ročních dokladů: S = C x P x 0,004, nejméně však 100 Kč
  • P - počet dosud uplynulých dnů platnosti dokladu včetně prvního dne platnosti dokladu a dne, kdy oprávněný reklamaci uplatnil. Pro elektronické nepřenosné předplatní jízdní doklady navíc platí, že k uplynulým dnům platnosti se u zlevněných dokladů přičítají všechny dny, kdy jízdenka měla speciální status a také dny, pro které nebyl doložen slevový nárok.

Vracené částky se zaokrouhlují na celé Kč dolů.
Nad rámec příslušného ustanovení Smluvních přepravních podmínek IDS JMK, je možné vrátit předplatní jízdenku nepřenosnou i za osobu, která se z vážných důvodů nemůže dostavit osobně. Při takovém zástupném vracení je nutné předložit doklad totožnosti žadatele, doklad totožnosti majitele předplatní nepřenosné jízdenky a platnou průkazku spolu s kupónem v případě vracení papírové jízdenky. Průkazka i kupón musí být původní, nezměněné a musí být čitelné veškeré údaje.