|
 

Tarifní kontaktní centrum

Tarifní kontaktní centrum

Novobranská 18, 2. patro

telefon: 543 174 510, 543 174 541, 543 174 512

e-mail: pokuty@dpmb.cz

 

Provozní doba:

pondělí 7:00 - 17:00
úterý 7:00 - 17:00
středa 7:00 - 17:00
čtvrtek 7:00 - 17:00
pátek 7:00 - 17:00

 

Můžete zde vyřídit zejména tyto záležitosti:

  • Informace o udělených sankcích za porušení smluvních přepravních podmínek
  • Možnost vytvoření splátkového kalendáře
  • Informace o pohledávkách, které jsou již postoupeny externím společnostem včetně kontaktů na tyto společnosti
  • Informace o soudním i mimosoudním vymáhání
  • Informace o možném dalším řešení za neuhrazené pohledávky
  • Možnost vydání potvrzení o bezdlužnosti
  • Požádání o vystavení duplikátu za odcizený předplatní nepřenosný jízdní doklad
  • Náměty a stížnosti na výkon přepravní kontroly, případně reklamace udělené sankce

 

Součástí Tarifního kontaktního centra je doplatková pokladna, kde můžete uhradit přirážku k jízdnému za porušení smluvních přepravních podmínek, případně získat další informace, týkající se přirážek k jízdnému.

 

Novobranská 18, 1. patro

 

Provozní doba doplatkové pokladny:

pondělí - pátek 07:00 – 18:00