|
 

Základní údaje o DPMB,a.s.

Obchodní jméno:

Dopravní podnik města Brna, a. s.


Sídlo společnosti:

Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, Doručovací číslo: 65646


Zkrácený název společnosti:

DPMB, a.s.


Právní forma:

akciová společnost


Identifikační číslo (IČ):

2550 8881


Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ 2550 8881


Zakladatel společnosti:

Město Brno


Základní kapitál:

4.432.317.860,- Kč plně splacen


Právní postavení společnosti:

DPMB, a.s., je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.


Vznik společnosti:

Společnost vznikla přeměnou Dopravního podniku města Brna, státního podniku se sídlem v Brně, Hlinky 151, IČO 00100790. DPMB, a.s. je v plném rozsahu právním nástupcem DPmB, s.p. DPMB, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 2463.


DPMB, a. s. v číslech