|

Dotazy - připomínky...

Vážení cestující, na této stránce můžete vyplnit a poslat dotaz , připomínku či pochvalu k věcem, které se týkají městské hromadné dopravy, provozovanou Dopravním podnikem města Brno, akciovou společností.
Cestující je oprávněn obrátit se v případě sporu s dopravcem na věcně příslušný orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).